Vnos podatkov podjetja
Registracija poslovnega prostora
Dodajanje ali urejanje uporabnika
Izdelava šifranta artiklov s sestavnicami
Prenos podatkov v in iz blagajne
Prevzem prodajnega blaga na zalogo
Izdelava dobavnice z računom
Prodaja na blagajni
Prodaja s pomočjo oprtih miz
Pregled poročil in zaključek blagajne
Tiskanje kopije in storno dokumenta
Prenos podatkov iz blagajne in knjiženje
Pregled poročil miniBO
BiroPOS Android daljinska naročila