BiroPOS miniBO šifranti, zaloge, nastavitve

Vnos podatkov podjetja
Registracija poslovnega prostora
Dodajanje ali urejanje uporabnika
Izdelava šifranta artiklov s sestavnicami
Prenos podatkov v in iz blagajne
Prevzem prodajnega blaga na zalogo
Izdelava dobavnice z računom
Prenos podatkov iz blagajne in knjiženje
Pregled poročil miniBO

BiroPOS blagajna

Prodaja na blagajni
Prodaja s pomočjo oprtih miz
Pregled poročil in zaključek blagajne
Tiskanje kopije in storno dokumenta

BiroPOS Android

Prijava v program in izdaja računa
Naročilo na mizo
Prenos artiklov na drugo mizo
Izdelava računa iz naročila
Delni račun iz naročila
Storno, kopija računa in poročila
BiroPOS Android blagajna

BiroPOS miniBO Recepcija

Vnos rezervacije
Vnos oseb na rezervacijo
Sprememba datuma in ure odhoda gosta-ov.
Dodajanje artiklov iz blagajne na sobo
Izdaja računa gostu za bivanje
Izdaja delnega računa, en gost odide, drugi ostane
Izdaja zbirnega računa, več sob en račun
Prenos knjige gostov na AJPES
Poročilo o številu gostov in nočitev za obdobje
Poročilo za sobarice